Odbiór przesyłek

Odbiorca przesyłki jest zobowiązany do jej sprawdzenia pod względem jakościowym oraz ilościowym

To nie prawda, że odbiorca przysyłki jest zwolniony całkowicie z odpowiedzialności, a w przypadku uszkodzenia, nadawca musi mu wysłać nowy towar.

Podstawa prawna:

    • Art. 545. KC § 2. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej: w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Podać uszkodzenia opakowania oraz zawartości.
    • Art. 76. Prawa Przewozowego. Skutki przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego.