Piece do REKUPERACJI


W tej kategorii znajdziecie Państwo piece stalowe zamkniętą komorą spalania, piece żeliwne zamkniętą komorą spalania oraz piece kaflowe zamkniętą komorą spalania.

Każdy z nas wie, że do procesu palenia niezbędne jest powietrze.
Przy piecyka stalowych, piecykach żeliwnych, piecach kaflowych opalanych drewnem, powietrze zużyte do spalania pobierane jest z pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie grzewcze.
Dawniej, gdy posiadaliśmy nieszczelne okna oraz drzwi podciśnienie, które wytwarza piecyk w naturalny sposób było wyrównywane.
W nowoczesnych domach energooszczędnych z rekuperacją, w których montowane są ciepłe i szczelne okna oraz drzwi, podciśnienie powodowałoby problemy z dostarczaniem odpowiedniej ilości powietrza, a to w skrajnych przypadkach niestety mogłoby doprowadzać do niepełnego spalania i powstawania trującego czadu, tj. tlenku węgla.
Dlatego też p
iecyk wolnostojący powietrzny do dogrzania pomieszczenia, w którym się znajduje oraz piecyk kominkowy z płaszczem wodnym w domu wyposażonym w centralę wentylacyjną z rekuperatorem nie powinien pobierać powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym się znajduje.


Dlatego też w domach wentylowanych mechanicznie należy stosować piecyki, które całkowicie niezależny pobór powietrza do spalania z zewnątrz, czyli powinien mieć tzw. zamkniętą komorę spalania, które powietrze niezbędne do procesu spalania pobierają niezależnym kanałem z zewnątrz.
Wszystko po to, aby piecyk wolnostojący nie pobierał powietrza z pomieszczenia, w którym się znajduje, aby uniknąć zakłóceń zrównoważonej wentylacji z odzyskiem ciepła, jakim jest rekuperacja.

Dzięki temu w pomieszczeniach zachowana zostaje idea wentylacji mechanicznej: zrównoważona podaż i pobór powietrza.